miercuri, 26 august 2009

un alt oraş în carnea mea


îmi voi aminti salcîmii
cu umbra lor înfiptă în carnea mea
strada pe unde nu curgeau clipele
şi fereastra aceea merau închisă
în spatele căreia o inimă bătea orologiul
paşii mei sărutaţi de vînt ca o răzvrătire
apoi nimic nu va mai decupa în mine acelaşi oraş
mîinile mele vor purta alte amprente
ochii-mi vor cerne alte chipuri
atingeri zîmbete poveri acoperişuri
pe alte ploi îmi voi defini trupul
încă mi-e astăzi şi mă aşez în paharul de vin
ca asfinţitul ce răstălmăceşte griji
în cărţi ce joacă uitarea
paşii mei mici pe urmele tale
un tablou înrămat
într-o altă viaţă
praful din păr cu iz de Dunăre
poveştile nescrise
în oamenii
ce nu s-au scurs
sînt
îmi voi aminti treptele de unde
se smulg rădăcinile
ca o extracţie de suflet
cînd naşti

Niciun comentariu: